luns, 1 de maio de 2023

O Edén Humano.

    Somos o resultado do que ideamos según o nivel de conciencia e certeza coa que nos presentamos. A liberdade que nos abrangue vai parella á necesidade que nos define. 


   O logro e sustento da nosa alegría perdura no tempo grazas á intensidade e o grao co que nos esmeramos en cada paso que damos neste noso camiño chamado vida. 


   Nada é máis bonito e agradable ca sentir a auténtica naturalidade viva en nós. Esa consonancia, do dito ao feito, íntegra e plena no noso ser.